Avföring på slaktkroppar
– vite mot Ryholms Förvaltnings AB
Livsmedelsverket meddelar att man beslutat om att förelägga slakteriet Ryholms Förvaltnings AB i Ryholm att se till att avlägsna avföring från slaktkroppar som bolaget hanterar. Föreläggandet har förenats med ett vitet 15 000 kronor för varje påbörjad kalendermånad.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.