Smågrisuppfödare skickade högdräktig sugga till slakt
En besiktningsveterinär på slakteriet Lövsta Kött AB i Uppsala har i dagarna upptäckt att en högdräktig sugga slaktats. Den ansvariga leverantören, som är smågrisuppfödare i Stockholms län, verkar överraskad över fyndet men medger samtidigt att ett fel kan ha begåtts.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.