Bräcke kommun mörkar livsmedelskontrollen
Bräcke kommun kan inte kan svara på frågor om hur deras livsmedelskontroll av företag går till. Man kan inte ens visa upp kontrollrapporter från utförd tillsyn, eller berätta hur verksamheten finansieras. Det konstaterar Länsstyrelsen Jämtlands län som gjort en revision.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.