Livsmedelsverket inte förberett för höjd beredskap
Rysslands aggression mot sina grannar gör att Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, nu på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, vill ta reda på hur bra Sveriges civila beredskap är. Det står klart att Livsmedelsverket saknar planering för övergång från fredstid till höjd beredskap. Man vet helt enkelt inte vad som krävs.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor.