Polisen: Länsstyrelsens eftersläpning påverkar utredningar av djurskyddsbrott negativt
Efter att ha tagit emot en flod av anmälningar första halvåret i år från Livsmedelsverket, skickade Länsstyrelsen Skåne ett 30-tal åtalsanmälningar av djurbönder och transportörer till polisen i slutet av augusti. Eftersläpningen har en stor negativ påverkan på polisutredningarna.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.