ICA:s giftiga körsbärstomater skadar konsumenter
Ett parti körsbärstomater som sålts i butikskedjan ICA:s butiker i Sverige den senaste tiden har innehållit en skyhög halt av bekämpningsmedlet etefon. Halten är så hög att tomaterna kan ge en neurotoxisk påverkan. Det står nu klart efter det att det nederländska livsmedelsverket, NVWA, skickat ett larm till EU-kommissionen.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.