Fullt utvecklad kalv påträffad på Bjursunds Slakteri AB
I onsdags påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet Bjursunds Slakteri AB i Valdemarsvik vid köttbesiktningen en fullt utvecklad kalv i livmodern på en ko. OV misstänker att kon var olagligt transporterad till slakt.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.