Ko med stort sår på käken påträffad på KLS Ugglarps i Kalmar
Den 30 januari påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Kalmar en ko som hade ett stort sår på käken. Det framgår av en anmälan som OV gjort till Länsstyrelsen Kalmar.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.