Officiell veterinär anmäler Livsmedelsverket till DO
Hur gick det egentligen till när en officiell veterinär på Livsmedelsverket fick avslag på sin ansökan om ny tjänst? Det finns uppgifter om diskriminering på grund av religionstillhörighet och kulturell bakgrund, och ”bristande respekt”, från de inblandade parterna. Antidiskrimineringsbyrån säger till veterinären att det hela är en sak för facket, men varnar samtidigt för dem. Facket bollar sonika frågan vidare. Nu anmäler veterinären Livsmedelsverket till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.