Fem halta nötkreatur levererade till KLS Ugglarps i Hörby
I slutet av förra månaden påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Hörby fem halta nötkreatur som kom från en och samma leverantör. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören och transportören.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.