Göteborgs Stad: mögel och smuts i köket på Katrinelundsgymnasiet
Vid en kontroll i dagarna säger sig livsmedelskontrollen på Göteborgs Stad ha konstaterat bristfällig rengöring av lokaler, köksinredning och utrustning på Katrinelundsgymnasiet.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.