Otydliga nödslaktsintyg orsakar onödigt lidande
En svårt skadad ko fick nyligen vänta hela 22 timmar på avlivning. En bidragande orsak är ett otydligt formulär för nödslakt som Livsmedelsverket administrerar – som vilseleder veterinärer, djurägare och slakterier. Det var tidningen VeterinärMagazinet först med att rapportera om.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.