Dom: Bröderna Ökvist vann mot Livsmedelsverket i strid om Kalix löjrom
Förra månaden försökte Livsmedelsverket genom ett beslut tvinga Bröderna Ökvist Handelsbolag i Luleå att vid förpackning och märkning av Kalix löjrom enbart använda sig av det registrerade namnet Kalix löjrom. Företaget överklagade – man ville i kompletterande märkning även använda ”Primum”, ”Classic” och ”Matura” – och vann denna vecka i Förvaltningsrätten i Uppsala.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.