29 magra kor och kvigor levererade till KLS Ugglarps i Kalmar – ett tiotal var kraftigt avmagrade
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Kalmar tio kraftigt avmagrade kor och kvigor av köttrasen Simmental i en grupp bestående av totalt 29 djur.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.