Djurbonde i Karlskrona kommun åtalas för djurplågeri och brott mot djurskyddslagen
Döda kalvar, kraftigt avmagrade djur och djur som var kraftigt förorenade och angripna av löss. Det mötte Länsstyrelsen Blekinge vid kontroller förra året hos en djurbonde i Karlskrona kommun. En åtalsanmälan gjordes och djurbonden står nu åtalad vid Blekinge tingsrätt.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.