Dom: Lindbloms Fisk vann mot Livsmedelsverket – som av förbiseende fattat beslut på felaktiga grunder
Livsmedelsverket har tagit ett felaktigt beslut om kontrollfrekvens för planerad kontroll av livsmedel hos fiskbolaget Lindbloms Fisk AB i Kalix. Det framgår av en överklagan som bolaget gjort till Förvaltningsrätten i Uppsala. I dagarna vann bolaget efter det att Livsmedelsverket enligt domstolen medgett fel.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.