Högar med råttspillning på Stora Coop Backaplan
Matbutiken Stora Coop Backaplan hanterar inte livsmedel på ett säkert sätt. Det anser livsmedelskontrollen på Göteborgs Stad efter det att man vid en kontroll i dagarna påträffat mängder med råttspillning i lagerlokaler.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.