Tvillingfoster av lamm påträffade på HKScan i Linköping
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, två misstänkt högdräktiga får på slakteriet HKScan Sweden AB i Linköping. Ett av fåren bar på tvillingar.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.