Omedelbar fara för liv och hälsa på Sesol – larmar skyddsombud
Solcellsbolaget Sesol AB i Jönköping som levererar till bland annat lantbruk och andra företag har misskött arbetsmiljön till den grad att det är omedelbar fara för liv och hälsa. Det påstår ett skyddsombud, som hör till fackförbundet Svenska Elektrikerförbundet, som i dagarna lagt ett skyddsombudsstopp.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.