OV: 50 slaktkycklingar utsattes för hypotermi under transport till Torsåsen Fågelprodukter – misstanke om systematiska brister i djurskydd
I dagarna ankom 50 blöta och kalla slaktkycklingar till slakteriet Torsåsen Fågelprodukter AB i Falkenberg. Det larmar en officiell veterinär, OV, om till Länsstyrelsen Halland.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.