Dom: HPP Nordic vann mot Livsmedelsverket
Livsmedelsverket bedömde nyligen att det lilla företaget HPP Nordic AB i Landskrona skulle ha totalt 25 kontroller under de närmaste fem åren. Bolaget, som enligt uppgift tidigare bara hade ungefär en timmas kontroll per år, överklagade – och vann i dagarna i Förvaltningsrätten i Uppsala.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.