Dom: Livsmedelsverket misslyckades med att chocköka kontrollfrekvensen för liten korvfabrik
Det lilla charkbolaget AB Gotlands korvfabrik i Romakloster skulle enligt Livsmedelsverket plötsligt betala för sex kontroller per år istället för en per år. Bolaget överklagade och vann i dagarna i förvaltningsrätten. Livsmedelsverket medger fel.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.