Nekrotiskt anus på Lövsta Kött
”Det aktuella djuret bedöms inte ha varit i skick för transport”. Så skriver en officiell veterinär, OV, på slakteriet Lövsta Kött AB i Uppsala i dagarna i en anmälan om ett slaktsvin som hade nekrotiskt anus.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.