Personal på Pinchos tävlar i att sälja alkohol
Örnsköldsviks kommun har i dagarna vänt sig till Konsumentverket med en anmälan som gäller en påstått otillåten tävling på restaurangkedjan Pinchos – där personal tävlar i att sälja alkohol. Pinchos vd Patrick Back meddelar att han nu ska säkerställa att alla restauranger följer lagen.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.