Dessa slakterier fick flest leveranser av onödigt lidande djur – från några av de sämsta leverantörerna och transportörerna
ANALYS Ny statistik från Livsmedelsverket avslöjar vilket slakteri som förra året fick in flest djurskyddsärenden som upptäckts av officiella veterinärer, OV, och som anmälts till länsstyrelsen – och vilket län dessa kom från. FoodMonitor publicerar idag den fullständiga listan på slakterier som berörts av ärenden.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.