Livsmedelsverkets sekretessbedömningar är inkonsekventa
KOMMENTAREN FoodMonitor begär regelbundet ut handlingar från Livsmedelsverket och kan konstatera att myndighetens sekretessbedömningar och maskeringar ofta är inkonsekventa.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.