Tre nästan sönderslagna nötkreatur ankom Skövde Slakteri
I dagarna påträffade en officiell veterinär OV, på slakteriet Skövde Slakteri AB i Skövde tre nötkreatur med olika typer av skador som tros ha uppstått innan djuren ankom slakteriet.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.