Malmö Bageri måste rengöra lokal och utrustning – hotas med vite
Enligt livsmedelskontrollen på Malmö stad har det varit återkommande brister i rengöringen på bageriet Malmö Bageri AB i Malmö. Myndigheten har därför i dagarna förelagt bolaget att vidta åtgärder – och hotar med vite.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.