Göteborg förbjuder Picadeli att använda Nutri-Score märkning
Efter att i februari fått in ett anonymt klagomål har livsmedelskontrollen på Göteborgs Stad i dagarna förbjudit salladsbolaget Picadeli att använda den så kallade Nutri-Score märkningen.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.