Misstänkt transportskadad blödande gris påträffad på KLS Ugglarps i Kalmar
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Kalmar en gris som blödde från sin bakdel. OV misstänker transportskada.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.