Sambusa förvarades i smutsig IKEA-kasse på Som-Center
Mat förvarades i smutsig IKEA-kasse, glass lagrades oskyddad i en frys, blodig och smutsig låda i frysskåpet, dålig handhygien och mycket smuts. Det uppger livsmedelskontrollen på Göteborgs Stad att man i dagarna fann vid en kontroll på Som-Center i Göteborg.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.