Poliser riskerar repressalier för interna anmälningar om olyckor och tillbud med nytt system – skyddsombud larmar
I månadsskiftet januari-februari införde Polismyndigheten en uppdatering av sitt interna system för anmälningar av olyckor och tillbud i ett IT-system som kallas för Stella. Nu larmar ett skyddsombud om att anmälningar inte längre verkar gå att göra anonymt – och att Polismyndigheten försvårar arbetsmiljöarbetet.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.