Svenska Mässan Gothia Towers tvingas att ta bort svartmögel – på Gothia Towers Frukost och Lagermottagningen
Svartmögel har påträffats i kylar på mässbolaget Svenska Mässan Gothia Towers AB i Göteborg – som tvingas till åtgärder av Göteborgs Stad. Bolaget medger fel och meddelar att man nu ändrar sina rutiner.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.