Åklagare: Djurtransportör manipulerade avgasrening
Djurtransportören Fribergs Djurtransporter AB i Stenstorp i Västra Götaland fastnade förra året i en poliskontroll då ett av bolagets fordon, som vid tillfället transporterade levande djur, lät ovanligt mycket från motorn. Enligt polisen ska fordonet ha varit manipulerat och utrustat med en anordning som leder avgaserna förbi ljuddämpare och avgasrening – och därmed inte förbrukat så kallat adBlue-reagens. Nu riskerar företaget böter.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.