Hotfull personal på livsmedelsbutik i Kalmar dök upp vid kommunhuset och försökte ta tillbaka beslagtagna varor
Efter flera förbud om bland annat gamla och mögliga livsmedel fick livsmedelskontrollen på Kalmar kommun i dagarna nog och beslagtog varor från en matbutik i Kalmar. En mycket upprörd butiksanställd kom sedan enligt uppgift till kommunhuset och tog sig in i kommunens bil för att återta varorna. Han blev avhyst men gav sig inte och försökte efter ett tag ta sig in i kommunens låsta lokaler.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.