FoodMonitor JO-anmäler Länsstyrelsen Skåne
KOMMENTAREN Som FoodMonitor berättat om tidigare så medverkade Länsstyrelsen Skåne i maj förra året till att transportera högdräktiga kor och kor som var utmärglade till slakteriet HKScan Sweden AB:s anläggning i Linköping. Eftersom någon åtalsanmälan inte tycks ha gjorts så har jag idag JO-anmält Länsstyrelsen Skåne.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.