Uppgift: MR Cake:s skylt plågar anställda på Lifebutiken i Femmanhuset
Konditoriet MR Cake i Femmanhuset i Göteborg har en skylt som påstås avge ett ohälsosamt blått ljus som gör att personalen på intilliggande Lifebutiken mår dåligt – man klagar på torra ögon och huvudvärk. Specialglasögon som delats ut ska inte ha hjälpt. Därför har ...

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.