Nylanserad Whopper ska hjälpa King Food till lönsamhet
Hamburgerkedjan Burger Kings franchisetagare King Food AB siktar på att nå lönsamhet i Sverige under nästa år och ta en större marknadsandel – bland annat genom en satsning på nytt recept till storsäljaren Whopper, högre kvalitet och utökad marknadsföring – snarare än ett stålbad.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.