FoodMonitor överklagar Livsmedelsverkets maskeringar
LEDARSTICK Som FoodMonitor berättat om tidigare så har Livsmedelsverket börjat hänga ut misstänkta leverantörer och transportörer i anmälningar och samtidigt maskerat händelsebeskrivningar. FoodMonitor har idag lämnat in en överklagan till Kammarrätten i Stockholm.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.