Uppgift: Scan Sverige ignorerade kontaminering av slaktkroppar
Enligt en intern anmälan på Livsmedelsverket ska slakteriet Scan Sverige AB:s anläggning i Linköping i mitten av förra månaden ha ignorerat direktiv från en officiell veterinär som handlade om kontaminering av slaktkroppar.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.