Slakteri upprört när Livsmedelsverket inte godkände slaktkroppar som inte genomgått organbesiktning – uppgift
Förra månaden ska personalen på ett svenskt slakteri ha blivit aggressiv när Livsmedelsverkets personal inte ville godkänna och stämpla slaktkroppar som inte genomgått besiktning.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.