Livsmedelsverkets interna anmälningar visar på konflikter med svenska slakterier
Livsmedelsverket har en mycket komplicerad relation med svenska slakterier. Det visar interna anmälningar på myndigheten som FoodMonitor tagit del av. Dessa berättar vi nu om i en serie med artiklar. Ett huvudproblem är dåliga relationer med personalen på företagen i vars anläggningar Livsmedelsverkets personal utför sina arbetsuppgifter – andra problem är allvarliga brister i slaktutrustning, slaktrutiner och inredning.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.