Läkemedelsverket riktar allvarliga anklagelser mot avstängd chef
I april stängde Läkemedelsverket i Uppsala av en av sina högre chefer. Nu redogör myndigheten för vad som ligger bakom. Listan med påståenden om vad chefen ska ha gjort sig skyldig till är diger och mycket besvärande.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.