Slakteri: veterinär provocerade fram avvikelse
FoodMonitor har tidigare berättat om en veterinär som larmat om bland annat en kyckling som avblodats utan bedövning på slakteriet Hagby Gårds fågel AB i Västerås. Idag ger Jenny Lundgren, som är driver slakteriet, sin syn på saken. Det kan i själva verket ha varit veterinären som provocerat fram situationen.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.