Veterinär: Snusk på gårdsslakteri
Rengöringen av utrustning, inklusive personlig utrustning, på slakteriet Mostorps Gård AB i Mostorp är bristfällig. Det menar Livsmedelsverket som igår lade ett föreläggande mot bolaget.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.