Scan vill inte stoppa 0.15 promille kött från djurskyddsärenden – skyller på Livsmedelsverket
Enligt köttbolaget Scan kan andelen kött de säljer som kommer från djurbönder som begår djurskyddsbrott uppgå till 0.15 promille. Bolaget vill inte stoppa och kassera det köttet.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.