Djurbonde i Skåne lät horn växa in på nötkreatur
Bland det mest plågsamma en djurbonde kan utsätta sina djur för är att låta hornen växa in i huvudena på dem. Det är en utdragen process som orsakar ett ofantligt lidande. Det har inte hindrat en djurbonde i Skåne från att ändå låta det ske. VARNING FÖR STARK BILD!

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.