Djurbönder struntade i att verka klövar på får och lamm
Två djurbönder har i dagarna anmälts till Länsstyrelsen i Västerbotten för att ha struntat i att verka klövarna på får och lamm. Tilltaget upptäcktes av en officiell veterinär på slakteriet Norrbottensgården Slakteri AB i Luleå.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.