Den nya mjölken från Wermlands Mejeri – dyrare än konkurrenterna och i kartong från Stora Enso Skoghall
Butikskedjan Konsum Värmland gick tidigare denna månad ut och sa att man avser att sälja 2.5 miljoner lite mjölk om året från det nybildade mjölkbolaget Wermlands Mejeri AB med start i november. ICA-butiker...

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.