Trots inkråmsaffär i juni – Wermlands Mejeri AB har ännu inte kontrollen över sitt eget namn
En grupp affärsmän i Värmland meddelade nyligen att man kommer att börja producera mjölk i det nybildade bolaget Wermlands Mejeri AB som har en anläggning i Nysäter. Men trots att en inkråmsaffär gjordes i juni med de gamla ägarna, och att man tillsammans med butikskedjan...

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.